LASER BUILDING HILASE I Dolní Břežany I Česká republika I 2011 I Fzu AV ČR, v.v.i.

Laserové centrum kombinující funkci kanceláří, přednáškového sálu a laserové haly. Hlavní kancelářská třípodlažní hmota se vstupní konzolou a prolámanou fasádou zjemněnou horizontálou balkónů se obrací do veřejného prostoru. Dvoupodlažní hala je orientována směrem do uzavřeného areálu a je konstrukčně řešena jako konstrukce s termální a mechanickou stabilizací.

CENA PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU 2015