Laserové Centrum ELI I Dolní Břežany I Česká republika I 2009 I Fzu AV ČR, v.v.i

Laserové centrum kombinující funkci kanceláří, přednáškových sálů a laserové haly. Laserová hala je navržena jako konstrukce s termální a mechanickou stabilizací. 2. místo v soutěži.