Hotel Holiday Inn Brno I Křížkovského 20, Brno-Pisárky I Česká republika I 2005 I Brno Inn, a. s.

Kompletní interiér vstupní hotelové haly, restaurací a lobby baru. V další fázi následovala vstupní recepce, salonky a toalety. V konečné fázi došlo k návrhu interiéru hotelových pokojů. Rekonstrukce interiéru byla oceněna Mezinárodní cenou EMEA 2004 za nejlepší návrh.