C.I.Centrum I Husova třída, Mariánské Lázně I Česká republika I 2009 I HOTEL SERVIS

Novostavba C.I. Centra je hmotově i funkčně navržena v souladu se stávající zástavbou a, rozdělena na tři nadzemní bytové domy, které sedí na společné podnoži s obchodní funkcí. Výškově se zástavba přizpůsobuje okolí a velkému terénnímu sklonu, který využívá ke svému prospěchu – z jižní strany je parter součástí obchodního centra, ale severní část má parter na úrovni stávající komunikace a jako tradiční bytová zástavba vytváří uliční frontu.